Naar hoofdinhoud

Creativiteit binnen de kaders

Loek ter Hark | locatiemanager COA
In ons partnership met Thuis in Oss en gemeente Oss hebben we intensief verkend: wat kan samen, waar gaat het schuren, en hoe kunnen we daar win-win van maken

De Osse vluchtelingenopvang opende in april 2022 haar deuren. In eerste instantie voor Oekraïense vluchtelingen, maar korte tijd later werden op dezelfde locatie ook asielzoekers gehuisvest. In deze gemengde opvang werken Thuis in Oss – dat de opvang runt – en het COA – de officiële instantie voor opvang van asielzoekers – als partners samen, onder regie van de gemeente Oss. “We hebben goede afspraken gemaakt over wie wat doet. En we verkennen intensief wat we gezamenlijk kunnen doen”, aldus Loek ter Hark, locatiemanager bij het COA.

In de Nederlandse asielketen heeft het COA de wettelijke taak om asielzoekers te voorzien van veilige huisvesting en noodzakelijke middelen en hen te begeleiden ter voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Ter Hark: “Ons partnership met Thuis in Oss en Gemeente Oss vraagt om creativiteit binnen de kaders. We hebben intensief verkend: wat kan samen, waar gaat het schuren, en hoe kunnen we daar win-win van maken. Je moet in zo’n situatie creatief zijn en zoeken naar de ruimte. De juridische kant van ons werk biedt vanzelfsprekend minder ruimte, maar ook daarover zijn en blijven we op een goede, constructieve manier in gesprek.”

In de dagelijkse praktijk van de Osse vluchtelingenopvang verloopt de samenwerking goed, stelt Ter Hark. “We hebben zorgvuldig afgestemd wie wat doet en dat ook goed gecommuniceerd naar de bewoners. De lijnen zijn kort en we hebben intensief contact over de gang van zaken. Het helpt dat je samen een ‘klik’ hebt en dat je bereid bent om van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars expertise. Het gezamenlijk streven is dat we positieve impact maken en vooruitgang boeken. Zo ontwikkelen we samen gaandeweg naar een vorm en constructie die goed werkt en steeds efficiënter wordt.”