Naar hoofdinhoud

Thuis in Oss

De vluchtelingenopvang in het voormalig belastingkantoor wordt gerund door Stichting Thuis in Oss. Deze organisatie zet zich al sinds 2016 in om alle nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Oss. Dat gebeurt in dialoog en samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs in Oss. De projecten en activiteiten van Thuis in Oss richten zich op drie thema’s: ontmoeting en verbinding, maatschappelijke participatie en educatie en voorlichting.

In 2016 leidde de komst van vluchtelingen naar Oss tot maatschappelijke onrust en soms extreme acties. In deze turbulente periode is Thuis in Oss ontstaan, een burgerinitiatief dat een ánder gezicht van Oss wilde laten zien. Vanuit de overtuiging dat integratie van twee kanten moet komen, en dus alleen kan slagen als burgers en nieuwkomers elkaar leren kennen, met elkaar omgaan en samen de schouders eronder zetten, werden de eerste projecten en activiteiten opgezet. Die richtten zich in de begintijd vooral op ontmoeting en verbinding.

De beoogde verbinding kwam al snel tot stand, tussen Ossenaren en nieuwe Ossenaren, maar ook met Osse organisaties, ondernemers, overheid en onderwijs. Dat heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten van Thuis in Oss breed worden gedragen door de samenleving. Dat wordt zichtbaar in  de doorlopende toestroom van vrijwilligers en de vele vormen van sponsoring. Het succes en draagvlak van Thuis in Oss in de Osse samenleving waren in 2022 voor gemeente Oss reden om Thuis in Oss te kiezen als samenwerkingspartner voor het runnen van de vluchtelingenopvang.

Thuis in Oss draait van oudsher op de persoonlijke, intrinsieke drive van vrijwilligers – onder wie ook Nieuwe Ossenaren. De vrijwilligers hebben de vrijheid om zelf te bepalen waarmee ze ondersteunen en hoeveel tijd ze daarin willen steken. Het aantal vrijwilligers is gegroeid van circa 80 in de beginjaren naar 200 anno 2023. Met name sinds de (her)opening van de Osse vluchtelingenopvang in 2022 steeg het aantal vrijwilligers bij Thuis in Oss explosief. Om de continuïteit en professionaliteit van de organisatie én de vluchtelingenopvang te borgen zijn ook vaste medewerkers aangesteld.