Naar hoofdinhoud

We doen dit sámen

Angelo Schuurmans | directeur en oprichter van Thuis in Oss
Door samen de schouders eronder te zetten weten en voelen mensen zich verbonden, vinden ze hun weg in onze samenleving, kunnen ze meedoen en hun talenten ontplooien

Stichting Thuis in Oss runt de vluchtelingenopvang in Oss. Deze organisatie zet zich vanaf 2016 in om nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Oss. Onder meer met projecten en activiteiten die zich richten op ontmoeting en verbinding, maatschappelijke participatie en educatie en voorlichting. “We werken vanuit de overtuiging dat integratie van twee kanten moet komen en alleen kan slagen als burgers en nieuwkomers elkaar leren kennen, met elkaar omgaan en samen de schouders eronder zetten”, aldus Angelo Schuurmans, directeur en oprichter van Thuis in Oss.

Vanuit die overtuiging geeft Thuis in Oss mensen de ruimte om hun rol te pakken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Zo ontstaat verbinding; het besef: we doen dit sámen. Van meet af aan zoekt Thuis in Oss de dialoog en samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs in Oss. “Dat heeft ervoor gezorgd dat onze activiteiten breed worden gedragen door de samenleving. Dat zie je terug in de doorlopende toestroom van vrijwilligers en de vele vormen van sponsoring.”

In de werkwijze van Thuis in Oss staat de mens centraal. Schuurmans: “Dat begint volgens ons heel simpel, namelijk door alle beleidstermen, vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders, te vervangen door ‘nieuwe Ossenaren’. We werken bottom up. Niet ónze regels, ideeën of protocollen zijn leidend, maar het belang, de bedoeling en ideeën van de mensen zelf. We doen dit sámen; we betrekken mensen en activeren ze om mee te doen. Door samen de schouders eronder te zetten weten en voelen nieuwe Ossenaren zich verbonden, vinden ze hun weg in onze samenleving, kunnen ze meedoen en hun talenten ontplooien.”