Naar hoofdinhoud

Projecten en activiteiten van Thuis in Oss

De projecten en activiteiten van Thuis in Oss richten zich van oudsher op drie thema’s: ontmoeting en verbinding, maatschappelijke participatie en educatie en voorlichting. De projecten en activiteiten worden veelal georganiseerd in samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs in Oss. Niet alleen de Osse statushouders, maar ook de bewoners van de vluchtelingenopvang kunnen eraan deelnemen. Daarnaast zijn er activiteiten die specifiek met, door en voor bewoners van de opvang worden georganiseerd.

Oekraïens pop-up restaurant

In juli 2022 jaar opende Thuis in Oss in samenwerking met ’t Hof in de Houtstraat een Oekraïens pop-up restaurant, gerund door bewoners van de opvang. Op het menu stonden typisch Oekraïense gerechten. Er werd gezorgd voor een sfeervolle ambiance en bezoekers konden kennis maken met de Oekraïense cultuur.

Voorlichting

Thuis in Oss ziet het als haar taak om onwetendheid, angst en intolerantie tegen te gaan door mensen te informeren. Het geven van voorlichtingslessen is één van de manieren om jongeren te bereiken. Zo verzorgen we gastlessen aan brugklassen op het Hooghuislyceum in samenwerking met een leerling uit de ISK-klas en gastlessen voor 4 en 5 HAVO. Bewoners uit de opvang die Engels spreken gaan mee, zodat de leerlingen vragen aan hen kunnen stellen. Ook verzorgen we gastlessen voor de groepen 7 en 8 van basisschool De Korenaer. Ook hier gaat een ervaringsdeskundige mee die goed Nederlands spreekt en aan wie de kinderen vragen kunnen stellen.

Voetbaltrainingen

In samenwerking met TOP Oss en SEC organiseren we elke dinsdagavond voetbaltrainingen voor alle nieuwe Ossenaren.

Kinderactiviteiten en kindertaalclub

Kinderen en jongeren in de opvang krijgen op een speelse manier activiteiten aangeboden die verschillende doelen dienen. Zoals het leren van de Nederlandse taal, kennismaken met de Nederlandse cultuur, maar ook ontplooiing op cultureel en creatief gebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontspanning en heeft de sociale en emotionele ontwikkeling van deze kinderen en jongeren extra onze aandacht. Voor de bewoners en ouders is er ruimte om als begeleiding deel te nemen aan de activiteiten. Zo  kunnen ze op een prettige manier met hun eigen kinderen activiteiten doen. Elke woensdagmiddag gaan de kinderen knutselen bij de Muzelinck onder begeleiding van een groep vrijwilligers. Tijdens de schoolvakanties worden iedere dag activiteiten georganiseerd, om te voorkomen dat de verveling toeslaat in de opvang als de kinderen niet naar school kunnen. Voor kinderen die om wat voor reden dan ook (nog) niet naar school gaan wordt er drie ochtenden in de week lesgegeven in de opvang.

Op de fiets!

Fietsen vergroot je mobiliteit. Nieuwe Ossenaren die niet kunnen fietsen leren onder begeleiding van vrijwilligers fietsen. Tweedehands fietsen die aan ons worden gedoneerd, worden opgeknapt. Nieuwe Ossenaren die geen fiets hebben maar wel kunnen fietsen, krijgen van ons een opgeknapte fiets (zolang de voorraad strekt). Afgelopen jaar is de cursus voor het eerst ook aan bewoners van de noodopvang gegeven.

 

Taallessen volwassenen

Een team van deskundige vrijwilligers geeft vier keer per week taalles aan de bewoners van de opvang. Tijdens de taallessen zorgt een ander team van vrijwilligers voor de opvang van de kinderen, zodat hun ouders de handen even vrij hebben.

Studiemaatjes

Ons project Studiemaatjes voorziet in één-op-één huiswerkbegeleiding. We koppelen een vrijwilliger met een bepaalde expertise aan een scholier of student die extra hulp op dat gebied nodig heeft. Het kan gaan om een student op het mbo, maar ook een student die de inburgering volgt of een leerling op de basis- of middelbare school. De studiemaatjes spreken vervolgens samen af waar, wanneer en hoe vaak ze (live of online) bij elkaar komen.

Springshop

De Springshop is een weggeefwinkel met tweedehands kleding in de opvang. De winkel wordt gerund door bewoners én vrijwilligers. De bewoners kunnen per persoon vijf stuks kleding per maand uitkiezen. De aanvoer van kleding gebeurt onder meer na oproepen via onze Social Mediakanalen.